jag vill skapa kontopost med batchklass

behöver din hjälp för att skapa kontopost med batchklass ,,

global class batchClass implements Database.batchable<sObject>{ public String query; global Database.QueryLocator start(Database.BatchableContext BC){ return Database.getQueryLocator(Query); } global void execute(Database.BatchableContext info, List<Account> scope){ Account accsToUpdate=new Account(Name="ssa"); insert accsToUpdate; } global void finish(Database.BatchableContext info){ } } 

Jag började så här, jag vet att det är fel, berätta vad jag ska göra,

Kommentarer

  • du vill skapa konto med batchklass. så vad är frågan?
  • Jag är trött på ovanstående kod ,,, posten har inte skapats ,, jag vill veta vad som är problemet där
  • Hur kör du den här batchklassen ?
  • från utvecklarkonsolen
  • batchClass bulkupdate = new batchClass (); database.executeBatch (bulkupdate);

Svar

Om du inte har några poster att använda, kan använda en iterabel istället. Här är ett iterabaserat exempel:

public class CreateAccounts implements Database.Batchable<String> { public String[] start(Database.BatchableContext context) { return new String[] { "ssa" }; } public void execute(Database.BatchableContext context, String[] scope) { Account[] records = new Account[0]; for(String accountName: scope) { records.add(new Account(Name=accountName)); } insert records; } public void finish(Database.BatchableContext context) { } } 

Det är upp till dig att bestämma hur lämplig datastruktur skulle se ut Huvudpoängen är att en fråga inte är det enda sättet att starta en batchbar process.

Svar

Kontrollera Salesforce Dokument för körning av batchklass Batch Apex

global class CreateAccountRecordsBatch implements Database.Batchable<sObject>{ global final String Query; global CreateAccountRecordsBatch(String q){ Query=q; } global Database.QueryLocator start(Database.BatchableContext BC){ return Database.getQueryLocator(query); } global void execute(Database.BatchableContext BC, List<Account> scope){ List<Account> accountList = new List<Account>(); for(Account acc : scope){ Account objA = new Account(Name = acc.Name); accountList.add(objA); } insert accountList; } global void finish(Database.BatchableContext BC){ } } //Execute Batch class from developer console // Query for 10 accounts String q = "SELECT Id, Name, Industry FROM Account LIMIT 10"; Id batchInstanceId = Database.executeBatch(new CreateAccountRecordsBatch(q), 5); 

Svar

Nedan är exempelkoden, genom vilken du kan skapa poster efter batchklass.

 global class InsertAccountContact implements Database.Batchable<sObject>{ global InsertAccountContact(){ // Batch Constructor } // Start Method global Database.QueryLocator start(Database.BatchableContext BC){ // Generate your string query on any object here with limit 10000 String Query = "select id,name from account limit 2"; //Query is Required on object which you want to run Batch return Database.getQueryLocator(Query); } // Execute Logic global void execute(Database.BatchableContext BC, List<sObject>objlist){ system.debug(">>>>>>execute>>>>>"+objlist); List<Account> acclist = new List<Account>(); list<Contact> conlist = new list<contact>(); for(Sobject obj: objlist){ Account acc = new account(); acc.name = "Account_CreatedByBatchClass"; acclist.add(acc); } insert acclist; for(Account acc : Acclist){ Contact con = new Contact(); con.lastname = "Contact_CreatedByBatchClass"; con.accountid = acc.id; conlist.add(con); } Insert conlist; } global void finish(Database.BatchableContext BC){ // Logic to be Executed at finish } } 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *