Jeg vil opprette kontooppføring ved hjelp av batchklasse

trenger din hjelp til å opprette kontooppføring ved hjelp av batchklasse ,,

global class batchClass implements Database.batchable<sObject>{ public String query; global Database.QueryLocator start(Database.BatchableContext BC){ return Database.getQueryLocator(Query); } global void execute(Database.BatchableContext info, List<Account> scope){ Account accsToUpdate=new Account(Name="ssa"); insert accsToUpdate; } global void finish(Database.BatchableContext info){ } } 

Jeg startet slik, jeg vet at det er galt, vær så snill å si hva jeg skal gjøre,

Kommentarer

  • deg ønsker å opprette konto ved hjelp av batchklasse. så hva er spørringen?
  • Jeg er lei av den ovennevnte koden ,,, posten er ikke opprettet, jeg vil vite hva som er problemet der
  • Hvordan utfører du denne batchklassen ?
  • fra utviklerkonsollen
  • batchClass bulkupdate = new batchClass (); database.executeBatch (bulkupdate);

Svar

Hvis du ikke har noen poster å bruke, vil du kan bruke en iterabel i stedet. Her er et iterabasert eksempel:

public class CreateAccounts implements Database.Batchable<String> { public String[] start(Database.BatchableContext context) { return new String[] { "ssa" }; } public void execute(Database.BatchableContext context, String[] scope) { Account[] records = new Account[0]; for(String accountName: scope) { records.add(new Account(Name=accountName)); } insert records; } public void finish(Database.BatchableContext context) { } } 

Det er opp til deg å bestemme hvordan den aktuelle datastrukturen vil se ut Hovedpoenget er at et spørsmål ikke er den eneste måten å starte en batchbar prosess.

Svar

Sjekk Salesforce Dokument for utføring av batchklasse Batch Apex

global class CreateAccountRecordsBatch implements Database.Batchable<sObject>{ global final String Query; global CreateAccountRecordsBatch(String q){ Query=q; } global Database.QueryLocator start(Database.BatchableContext BC){ return Database.getQueryLocator(query); } global void execute(Database.BatchableContext BC, List<Account> scope){ List<Account> accountList = new List<Account>(); for(Account acc : scope){ Account objA = new Account(Name = acc.Name); accountList.add(objA); } insert accountList; } global void finish(Database.BatchableContext BC){ } } //Execute Batch class from developer console // Query for 10 accounts String q = "SELECT Id, Name, Industry FROM Account LIMIT 10"; Id batchInstanceId = Database.executeBatch(new CreateAccountRecordsBatch(q), 5); 

Svar

Nedenfor er eksempelkoden, som du kan lage poster etter batchklasse.

 global class InsertAccountContact implements Database.Batchable<sObject>{ global InsertAccountContact(){ // Batch Constructor } // Start Method global Database.QueryLocator start(Database.BatchableContext BC){ // Generate your string query on any object here with limit 10000 String Query = "select id,name from account limit 2"; //Query is Required on object which you want to run Batch return Database.getQueryLocator(Query); } // Execute Logic global void execute(Database.BatchableContext BC, List<sObject>objlist){ system.debug(">>>>>>execute>>>>>"+objlist); List<Account> acclist = new List<Account>(); list<Contact> conlist = new list<contact>(); for(Sobject obj: objlist){ Account acc = new account(); acc.name = "Account_CreatedByBatchClass"; acclist.add(acc); } insert acclist; for(Account acc : Acclist){ Contact con = new Contact(); con.lastname = "Contact_CreatedByBatchClass"; con.accountid = acc.id; conlist.add(con); } Insert conlist; } global void finish(Database.BatchableContext BC){ // Logic to be Executed at finish } } 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *