när du ska använda “ kanske du vet att … ” och när du ska använda “ du kanske har vetat att … ”?

vi vet att ” du kanske vet att … ”används i nuet eller” kanske du har vetat att … ”har använts tidigare?

Men när du säger ” kanske du vet att … ” till en lyssnare, då kan vara att den lyssnaren redan har känt till det tidigare.

Till exempel

A: Du kanske vet att din mamma kommer aldrig att göra det

B: Rätt (men det är stor chans att B kanske har vetat det för några dagar sedan.

Så när du ska använda ” kanske du vet att … ” och när du ska använda ” du kanske har vetat att … ”?

Kommentarer

  • Om du hade misstänkt att din lyssnare redan visste, varför hade inte t du bara frågade, " Du kanske har vetat att … " första gången?

Svar

Om du använder ”Du kanske vet att …” till en lyssnare antyder du att de vet det nu, och de kan ha vetat det under en tid, men kunskapens relevans är just nu.

Om du använder ”Du kanske har vetat att …” är kunskapens relevans under den förflutna tiden – och antagligen om de visste det då, vet de det fortfarande.

Så ett exempel skulle vara ”Medan du studerade vid universitetet kanske du visste att Alison var där också. ”Du vet kanske nu att Alison var där, men visste du det då? För om du hade vetat kan du ha gjort ansträngningar för att göra henne bekant, medan om du först nyligen har blivit medveten om att hon var en medstudent, skulle bekantskap inte ha varit ett problem!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *